GALO 12.jpg
       
     
GALO 13.jpg
       
     
GALO.jpg
       
     
  Galo.  Ferro e vidro. Dimensões aproximadas 1,70x 3 metros c/ base. Ourém ano 2019
       
     
galo site 2.jpg
       
     
GALO 12.jpg
       
     
GALO 13.jpg
       
     
GALO.jpg
       
     
  Galo.  Ferro e vidro. Dimensões aproximadas 1,70x 3 metros c/ base. Ourém ano 2019
       
     

Galo. Ferro e vidro. Dimensões aproximadas 1,70x 3 metros c/ base. Ourém ano 2019

galo site 2.jpg